roza-montessori.pl roza-montessori.pl - Przedszkole niepubliczne Warszawa Bia?o??ka - Przedszkole Integracyjne, Przedszkole Montessori "Ró...

roza-montessori.plWebsite Profile

Title: Przedszkole niepubliczne Warszawa Bia?o??ka - Przedszkole Integracyjne, Przedszkole Montessori "Ró...
Keywords: przedszkole Warszawa Bia?o??ka, przedszkole niepubliczne Warszawa Bia?o??ka, przedszkole Montessori Warszawa Bia?o??ka, przedszkole integracyjne Warszawa Bia?o??ka
Description:Niepubliczne przedszkole integracyjne w Warszawie (Bia?o??ka) oferuje pedagogik? Montessori - najlepsz? metod? edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, domow? atmosfer? oraz du?o ciep?a.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

roza-montessori.pl Information

Website / Domain:roza-montessori.pl
Website IP Address:91.204.88.157
Domain DNS Server:ns0.fachowcy.pl,ns1.fachowcy.pl

roza-montessori.pl ranks

Alexa Rank:4572740
EveryoneDomain Rank:3
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

roza-montessori.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$4,618
Daily Revenue:$12
Monthly Revenue:$379
Yearly Revenue:$$4,618
Daily Unique Visitors:1,164
Monthly Unique Visitors:34,920
Yearly Unique Visitors:424,860

roza-montessori.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server nginx
Date Wed, 19 Sep 2018 00:27:21 GMT

roza-montessori.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
przedszkole Warszawa Bia?o??ka 0 0.00%
przedszkole niepubliczne Warszawa Bia?o??ka 1 1.16%
przedszkole Montessori Warszawa Bia?o??ka 0 0.00%
przedszkole integracyjne Warszawa Bia?o??ka 0 0.00%

roza-montessori.pl Similar Website

Domain WebSite Title
jarzebinka.edu.pl Przedszkole Jarz?binka - Przedszkole Niepubliczne Bia?o??ka Warszawa
radosnaplaneta.com Przedszkole prywatne Warszawa ?oliborz - Montessori - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne - Rados...
teczoweprzedszkole.pl T?czowe przedszkole || targówek, bia?o??ka, warszawa, niepubliczne
bajkoweprzedszkola.pl Przedszkole BAJECZKA - prywatne, niepubliczne przedszkole Bemowo, Bielany, Bia?o??ka - Warszawa
rozowyslon.com.pl Przedszkole, ??obek, Klub Malucha Bia?o??ka Tarchomin ?erań Warszawa - Przedszkole - Ró?owy S?oń B...
przedszkolaprogresja.pl Przedszkole Progresja - strona glowna Przedszkole Warszawa Bia?o??ka Tarchomin
przedszkolada.pl Przedszkolada | Przedszkole Bia?o??ka Warszawa
iskierka.edu.pl Iskierka | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
macierzanka.com.pl Przedszkole Macierzanka - Przedszkole niepubliczne Warszawa
przedszkolekonradek.pl Niepubliczne przedszkole na Bia?o??ce | Przedszkole Konradek
cypisek.edu.pl Przedszkole Niepubliczne Cypisek prywatne przedszkole na Bia?o??ce
przedszkole-rybka.pl Niepubliczne przedszkole Warszawa
mali-olimpijczycy.pl Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Mali Olimpijczycy
przedszkolewolbrom.pl Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Wolbromiu
basniowyogrod.pl Przedszkole Ba?niowy Ogród - Bia?o??ka - Targówek - Warszawa
akadero.pl Przedszkole angielskie, angloj?zyczne Tarchomin, Bia?o??ka Warszawa - AKADERO
przedszkole-jagodki.pl Przedszkole i ??obek JAGóDKI - Warszawa Bia?o??ka
arkanoego.edu.pl Przedszkole Bia?o??ka - ARKA NOEGO - Przedszkole i ??obek Arka Noego Warszawa Bia?o??ka, ul. Zdziar...

roza-montessori.pl Alexa Rank History Chart

roza-montessori.pl aleax

roza-montessori.pl Html To Plain Text

Przedszkole niepubliczne Warszawa Bia?o??ka - Przedszkole Integracyjne, Przedszkole Montessori "Ró?a" Bia?o??ka +48 604 214 257 biuro@roza-montessori.pl MENUToggle navigationZADZWO? Strona glówna O nas Rekrutacja Zaj?cia Galeria Aktualno?ci Kontakt +48 604 214 257 NIEPUBLICZNE INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE Ró?a Montessori Przedszkole "Ró?a Montessori" Nasze przedszkole niepubliczne na warszawskiej Bia?o??ce jest owocem 3-letnich wysi?ków o zbudowanie jak najlepszego miejsca dla rozwoju dzieci. To dla nich stworzyli?my miejsce, w którym mog? poznawa? ?wiat bez po?piechu i presji. Pracujemy, by zapewni? najm?odszym jak najlepsze mo?liwo?ci rozwoju, pomóc odkry? ich talenty, umiej?tno?ci i zainteresowania oraz rozwin?? ich kreatywno??. Dlatego te? wybrali?my pedagogik? Montessori, która pomaga rozwin?? skrzyd?a nie tylko w pe?ni zdrowym, uzdolnionym dzieciom, ale tak?e tym z ró?nymi problemami zdrowotnymi, Specjalnie dla nich utworzyli?my oddzia? integracyjny. Aby stworzy? jak najlepsze warunki rozwoju dla dzieci wspó?pracujemy z ró?nymi instytucjami, niekiedy dziel?c si? równie? naszymi do?wiadczeniami. W zakresie edukacji wspó?pracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori. Nasze wysi?ki zosta?y docenione przez PSM, które w 2015 r. przyzna?o naszej placówce swój patronat. W trosce o Państwa dzieci zatrudniamy nauczycieli jak najlepiej przygotowanych, maj?cych nie tylko wymagane przepisami wykszta?cenie pedagogiczne, ale te? kursy specjalistyczne uwzgl?dniaj?ce specyfik? pedagogiki Montessori. W kadrze naszego przedszkola integracyjnego w Warszawie na Bia?o??ce mamy te? dyplomowanego oligofrenopedagoga i psychologa. Ponadto wspó?pracujemy z logoped?, terapeut? SI, fizjoterapeut? oraz innymi specjalistami – w zale?no?ci od potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. DLACZEGO MONTESSORI? Pedagogika Montessori jest odpowiedzi? na poszukiwania najlepszej metody edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. To metoda bardzo pomocna w rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a jednocze?nie pomagaj?ca rozwin?? skrzyd?a wszystkim zdolnym maluchom. Jest to rodzaj pedagogiki, w której nie ma tradycyjnych kar i nagród, a mimo to dzi?ki niej dzieci mog? odkrywa? z fascynacj? tajemnice otaczaj?cego ?wiata i w?asne zdolno?ci. Jeste?my jedynym kameralnym przedszkolem Montessori w Warszawie na Bia?o??ce, które w profesjonalny sposób wprowadza ten rodzaj pedagogiki w ?ycie dzieci. → JAK PRACUJEMY? W naszym kameralnym przedszkolu integracyjnym w Warszawie na Bia?o??ce mamy 49 miejsc. Jest to stosunkowe niewielkie przedszkole, dzi?ki czemu jeste?my w stanie stworzy? domow? atmosfer?, a ka?de dziecko mo?e dosta? tyle ciep?a, ile potrzebuje. Mog? tutaj tak?e znale?? swoje miejsce dzieci z niepe?nosprawno?ci?. Mamy trzy sale edukacyjne i trzy grupy przedszkolaków. Wszystkie grupy s? zró?nicowane wiekowo. Przyczynia si? to do budowania domowej atmosfery. Do naszego prywatnego przedszkola mog? ucz?szcza? dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, a dzieci z orzeczeniem o potrzebie kszta?cenia specjalnego mog? ucz?szcza? do naszego przedszkola do ósmego roku ?ycia. Prowadzimy tak?e obowi?zkowe, roczne przygotowanie przedszkolne dla 6-latków. → Prowadzimy rekrutacj? do wyczerpania miejsc. Zapraszamy do odwiedzenia naszego niepublicznego przedszkola na warszawskiej Bia?o??ce od poniedzia?ku do pi?tku w godz: 7.30-17.00, kontaktu telefonicznego ( +48 604 214 257), lub poprzez e-mail. → Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Ró?a Montessori ul. D?bowa 12M 03-054 Warszawa Bia?o??ka Pracujemy w godzinach: Poniedzia?ek-pi?tek 7.30-17.00 Kontakt +48 604 214 257 e-mail: biuro@roza-montessori.pl ? 2017 Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Ró?a Montessori | Polityka Prywatno?ci Realizacja Fachowcy.pl Ventures S.A.

roza-montessori.pl Whois

Domain Name: ROZA-MONTESSORI.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en